(17.9.) Zmena telefónneho čísla - Balázs Milan (vedúci družstva st. žiakov Štúrova): nový kontakt uvedený na "pinci".

(17.9.) Doplnenie súpisiek - Raksit Nitra: st. žiaci A (1. liga) - Sládečka Patrik, Veľký Gregor, Bedeč Peter; st. žiaci B (1. liga) - Prišegem Pavol, Jankovič Tomáš, Vašková Adela; ml. žiaci A (1. liga) - Veľký Gregor, Bedeč Peter; ml. žiaci B (1. liga) - Sládečka Patrik, Vašková Adela.

(16.9.) Turnaj v Strekove

(16.9.) Výmena stretnutí a zmena času - 4. liga muži: 1. kolo N. Baňa/Podl. B - Nitra 08 A o 17:00 h; 14. kolo Nitra 08 A - N. Baňa/Podl. B.

(16.9.) Predohrávka - 5. liga muži B: 1. kolo Šurany/Vlkas C - Hont. Trsťany št 17.9. o 18:00 h.

(16.9.) Doplnenie súpisiek - Šurany/Vlkas: muži B (4. liga) - Uhríková Nikoleta; muži C (5. liga B) - Federič Jozef.

(16.9.) Doplnenie súpisky - Levice: muži C (4. liga) - Hlošek Sebastián.

(16.9.) Vyradenie zo súpisky - NR-Kynek: muži A (5. liga A) - Chudý Roman.

(16.9.) Doplnenie súpisky - Hont. Trsťany: muži (5. liga B) - Antalicz Jakab, Bónová Nóra.

(16.9.) Doplnenie súpisiek - Topoľčany: st. žiaci A (1. liga) a ml. žiaci A (1. liga) - Pelech Michal.

(15.9.) Výmena stretnutí a predohrávka - 5. liga muži A: 1. kolo Zl. Moravce C - M. Bedzany št 17.9. o 18:30 h, 14. kolo M. Bedzany - Zl. Moravce C.

(15.9.) Doplnenie súpisky - Šurany/Vlkas: muži B (4. liga) - Kazakhashvili Shalva.

(15.9.) Pozvánka na 2. regionálny kemp ml. a najml. žiactva. Zúčastnení hráči a hráčky musia pred jeho začiatkom odovzdať vyplnené nasledovné čestné vyhlásenie (tlačivo čestného vyhlásenia).

(15.9.) Kluby, ktoré majú v súťažiach mládeže v rovnakej vekovej kategórii dve a viac družstiev sú povinné predohrať vzjomné stretnutie/-a najneskôr do začiatku súťaže. Termíny nahlásiť tajomníkovi zväzu podľa pokynov zaslaných mailom.

(15.9.) Termín kôl v súťažiach mládeže po novom roku (zatiaľ označené ako 1.1., príp. 2.1.) budú upresnené neskôr po zverejnení kalendára SSTZ na rok 2021!

(15.9.) Kompletné vyžrebovanie súťaží mládeže je už zverejnené aj na "pinci". Po vybratí súťaže ich otvoríte vľavo hore na modrej lište kliknutím na Rozpis a znovu v ďalšom okne Rozpis.

(15.9.) VYŽREBOVANIE 1. LIGA DORASTENCI

(15.9.) VYŽREBOVANIE 1. LIGA ST. ŽIACI (podľa rebríčka do finálovej skupiny o postup na M-SR boli priamo nasadení Topoľčany a ŠOG Nitra. K nim postúpia prví dvaja zo súťaží z oboch krajov).

(15.9.) VYŽREBOVANIE 1. LIGA ST. ŽIAČKY

(15.9.) VYŽREBOVANIE 1. LIGA ML. ŽIACI

(15.9.) VYŽREBOVANIE 1. LIGA ML. ŽIAČKY

(15.9.) Doplnenie súpisky - Čab: dorastenci (1. liga) - Ištokovič Simon /výnimočné hosťovanie z Lehoty).

(14.9.) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: V prípade, že vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nemôže klub hrať stretnutie vo svojej hracej miestnosti, je povinný to bezodkladne oznámiť tajomníkovi zväzu, k čomu je potrebné mailom zaslať potvrdenie od príslušného správneho orgánu. Toto ustanovenie platí počas celého súťažného ročníka 2020/21 až do odvolania.

(14.9.) Predohrávka - 5. liga muži A: 1. kolo ŠOG Nitra D - Močenok ut 15.9. o 15:00 h.

(14.9.) Predohrávka - 5. liga muži A: 1. kolo Č. Kľačany - Klasov št 17.9. o 18:00 h.

(14.9.) Vyradenie zo súpisky - Levice: muži C (4. liga) - Maršal David.

(12.9.) Doplnenie súpisky - Lehota: muži A (4. liga) - Ištokovič Simon.

(12.9.) Doplnenie súpisky - Levice: muži C (4. liga) - Frajka Branislav.

(11.9.) Odloženie povinných predohrávok Nitra 08 - z dôvodu uzatvorenia hracej miestnosti klubu.

(11.9.) Doplnenie súpisiek - Čab: muži A (3. liga) - Ištokovič Marián; muži B (5. liga A) - Vaxmanský Martin, Brezniak Juraj.

(11.9.) Povinná predohrávka - 5. liga muži B: 14. kolo Štúrovo B - Štúrovo A st 16.9. o 18:00 h.

(11.9.) Doplnenie súpisky - Ludanice: muži (3. liga) - Krajčovič Dušan.

(9.9.) DÔLEŽTÉ! Usmernenia pre organizáciu stolnotenisových podujatí

(9.9.) ZMENY HRACÍCH ČASOV DOMÁCICH STRETNUTÍ - 4. liga muži: N. Baňa/Podl. B o 14:00 h, Močenok a Šurany/Vlkas B o 17:30 h, ŠOG Nitra C a Jacovce o 18:00 h; 5. liga muži A: Čab B, ŠOG Nitra D a Močenok B o 14:00 h, Nemčiňany o 17:30 h; 5. liga muži B: Kolárovo o 15:00 h, Zemné o 16:00 h, Bešeňov o 16:30 h, Si-Ju-Hron o 18:00 h.

(9.9.) Povinné predohrávky - 4. liga muži: 9. kolo Nitra 08 B - Nitra 08 A pi 11.9. o 18:00 h, 15. kolo Nitra 08 A - Nitra 08 B st 16.9.o 19:00 h.

(9.9.) Doplnenie súpisky - Nitra 08: muži B (4. liga) - Porhajaš Peter.

(9.9.) Doplnenie súpisky - Mojmírovce: muži (5. liga A) - Andris Radoslav.

(7.9.) TERMÍN ZASLANIA SÚPISIEK JE DO 10.9.2020!

(7.9.) Predohrávka - 5. liga muži A: 1. kolo Nemčiňany - Čab B so 12.9. o 17:30 h.

(7.9.) Zmena hracej miestnosti - Bešeňov: Kultúrne stredisko, Bešeňov č. 33!

(31.8.) UPOZORNENIE: V  pôvodnom vyžrebovaní 5. ligy mužov B nastala zmena hracieho času domácich stretnutí Kolárova, ktoré bude hrávať o 15:00 h. Táto zmena je už zverejnená na pinci aj nižšie tu na stránke vo vyžrebovaní danej súťaže.

(30.8.) Na "pinci" je už zverejnené kompletné vyžrebovanie mužských súťaží nášho kraja. Po vybratí súťaže ich otvoríte vľavo hore na modrej lište kliknutím na Rozpis a znovu Rozpis.

(30.8.) Kluby, ktoré majú v rovnakej súťaži mužov dve družstvá, t.j. Nitra 08 (4. liga) a Štúrovo (5. liga B) sú podľa Súťažného poriadku čl. 4.3.7.5.2. povinné - ak to dovolí epidemiologická situácia - predohrať vzájomné stretnutia najneskôr do začiatku súťaže (Nitra 08 obe; Štúrovo stačí jedno, lebo druhé hrajú v rámci 1. kola). Termíny nahlásiť tajomníkovi zväzu najneskôr do 10.9.

(30.8.) Termín zaslania súpisiek družstiev je do 10.9.!

(30.8.) VYŽREBOVANIE 3. LIGA MUŽI

(30.8.) VYŽREBOVANIE 4. LIGA MUŽI

(30.8.) VYŽREBOVANIE 5. LIGA MUŽI A

(30.8.) VYŽREBOVANIE 5. LIGA MUŽI B

(28.8.) Vyžrebovanie mužských súťaží (kompletné vyžrebovanie bude na pinci v priebehu najbližších dní)

(25.8.) Zmeny v Súbore predpisov SSTZ - registračný, prestupový a súťažný poriadok

(25.8.) Elektronická forma registračného preukazu

(8.8.) Pozvánka na regionálny kemp ml. a najml. žiactva

(24.7.) Zoznam prihlásených družstiev v súťažiach mužov v súť. roč. 2020/2021

(11.7.) Rozpis súťaží 2020/2021 - novinky sú vyznačené žlto (prihlášky boli zaslané vedúcim mailom)

(11.7.) Hracie termíny mužských súťaží v sezóne 2020-21

(30.6.) Krajský rebríček mužov k 1.7.2020

Správy zo sezóny 2019/2020 nájdete v rubrike "Archív".